تكنیك های زراعی :
كاشت:

چون دانه های كدوی تخم كاغذی فاقد پوشش است و به سرعت توسط عوامل بیماریزای قارچی آلوده می شود لذا بذرها را باید با قارچ كشهای مناسب ضد عفونی كرد. این گیاه به صورت ردیفی(جوی پشته) در فواصل 100 تا 150 سانتیمتر باید كشت شود در هر چاله 3 تا 5 بذر قرار ممممی گیرد پس از سبز شدن ، بوته های ضعیف را تنك كرده و یك بوته قوی باقی می ماند پس از كاشت آبیاری مناسب ضروری است.


تناوب كاشت:

این گیاه را با غلات به تناوب كشت كرد . تناوب كشت آن با هندوانه ، خربزه و خیار مناسب نیست . كدوی تخم كاغذی نسبت به كشت مداوم در یك زمین حساس است و تكرار كشت آن در یك زمین پس از 4 تا 5 سال انجام پذیر است.                                                                                
تاریخ و فواصل كاشت :

هنگامی كه دمای خاك بیش از C°12 باشد می توان به كاشت كدوی تخم كاغذی اقدام نمود چون این گیاه به سرما بسیار حساس است از این رو بهتر با تاخیر اقدام به كشت آن شود زمان مناسب برای كاشت كدوی تخم كاغذی اوایل اردیبهشت ماه است تاخیر در كاشت مناسب نیست ودر كاهش محصول نقش عمده ای دارد . بذرها باید در ردیف هایی به فاصله ی 100 تا 150 سانتیمتر كشت شود و فاصله ی دو بوته در طول ردیف 40 تا 50 سانتیمتر مناسب است . بذرهای مورد نیاز برای هر هكتار زمین 6 تا9 كیلوگرم است برای هر زمین 18 تا 20 هزار بوته مناسب می باشد.

آفات :

آفت شب پره های زمستانه (كرمهای طوقه بر )

آفت سر خوطی جالیز                                                                                        
آفت شته جالیز                                                                                                  
ب) دشمنان طبیعی : چهار گونه كفشدوزك ، دو گونه سن شكار گر ، یا زنبور پارازیتویید
ج) تلفیقی : با تلفیق سم هپتنفوس (هوستاكوئیك) و بالتویی سبز می توان كنترل قابل قبولی روی جمعیت آفت ایجاد نمود.

آفت آبدزك:                                                                                                   
روش داشت :

چون ساقه این گیاه خزنده است و علفهای هرز می تواند بر آنها غلبه كنند از این رو مبارزه با علفهای هرز ضرورت دارد تا قبل از بسته شدن ردیفها بر اثر رویش گیاهان باید 1 تا 2 بار به وجین مكانیكی علفهای هرز اقدام نمود. 7 تا8 روز قبل از كشت از علف كش فلو بالكس به مقدار 8 لیتر در هكتار می توان استفاده كرد پس از كاشت وقبل از رویش بذر اگر خاك سبك باشد از علف كش دوآل به مقدار 2 لیتر در هكتار و چنانچه خاك سنگین باشد از مخلوط دوآل و مالوران از هر كدام به مقدار 2 تا 5/2 كیلوگرم در هكتار میتوان استفاده نمود . چنانچه هوا خشك باشد گیاهان را 50 تا 60 میلیمتر باید آبیاری كرد آبیاری نا مناسب و فراوان سبب گسترش بیماریهای قارچی می شود از آن جا كه گلهای نر جدا از گلهای ماده قرار دارند توصیه می شود در مزرعه به ازای هر 10 هكتار 2 تا3 كندوی زنبور غسل جهت تسریع گرده افشانی قرار گیرد . این گیاه به سرعت به بیماریها ویروسی مبتلا می شود مبارزه با آفات ناقل ویروس وهمچنین خارج كردن و سوزاندن بوته های آلوده به ویروس نقش مهمی در كنترل آن دارد .

روش برداشت:

زمان برداشت محصول به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد . میوه ها از اواسط شهریور بتدریج می رسند با رسیدن میوه ها برگها وساقه ی گیاهان خشك می شود هنگامی كه 70 تا 75 درصد میوه ها رسیدند آنها را جمع اوری می كنیم در این صورت میوه ها را از نقاط مختلف زمین برداشت كرده ودر یك نقطه جمع می كنند . پس از شكستن میوه ها دانه های داخل آن راخارج می كنند . در حال حاضر برای خارج كردن دانه ها ماشین های مخصوصی طراحی وساخته شده است .
تكثیر: تكثیر این گیاه توسط بذر انجام پذیر است . جهت گرده افشانی به حشرات نیاز دارد . در كدوی تخم كاغذی گلهای نر و ماده جدا از هم هستند و گرده ها سنگین و چسبنده هستند و به سادگی انتقال نمی یابند.                                        
به منظور گرده افشانی رضایت بخش گلهای نر وماده باید در یك روز باز شوند كه عامل گرده افشانی زنبور عسل و سایر زنبورهای دیگر هستند.

عملكرد:
عملكرد بذر متفاوت و به شرایط اقلیمی بخصوص وضعیت خاك بستگی دارد از هر هكتار زمین كشت شده معمولاٌ 80 تا 150 تن میوه ی كدو تخم كاغذی بدست می آید كه از مقدار كدو ، 9/0 تا 5/1 تن استحصال می شود.

انبار داری:                                                                                                         
پس از خارج كردن دانه ها ، آنها را باید خشك كرد كه دمای مناسب برای خشك كردن دانه 30 تا 35 درجه سانتی گراد رطوبت مجاز در دانه های خشك شده 12 % است . دانه های خشك شده را باید در كیسه های 40 تا 50 كیلو گرمی بسته بندی و در مكان خنك وخشك نگه داری كرد .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1389    | توسط:    |    |
نظرات()