نروید بر زمین هرگز گیاهی

که ننوشته بر هر برگش دوائی. (نظامی )

شناخت گیاهان دارویی:

گیاهان دارویی بدون شک از زمان های بسیارکهن موردتوجه انسانها بوده اند می توان گفت پیش از تاریخ مکتوب واز زمانی که انسان ها ی اولیه گیاهان پیرامون خود را برای استفاده به عنوان سوخت ِپوشاک وغذا شناختند ومورد بهره برداری قرار دادند ِکم وپیش به خواص آنها نیز پی بردند گیاهان دارویی به صورت یکی از علوم قدیم در کشورهای باستانی مانند چین ِیونان ِمصر وهندوستان مورد تحولات بسیاری قرار گرفت.

علم قدیم گیاهان دارویی در ایران به دست دانشمندانی مانند ابوعلی سینا متحول شد وبه اوج شکوفایی خود رسید. دانشمندان و پژوهندگان امروزه می توانند به کمک شیوه ها ِابزار و دستگاه های پیشرفته مواد موثر گیاهان دارویی را استحصال و به ارزش واقعی آنها بیشتر واقف شوند.

اثربخشی گیاهان دارویی بستگی به عوامل وشرایط متعددی دارد مانند:نوع گیاه ، ِ سن بیمار ،ِغلظت مواد موثر ِوشدت بیماری . اکنون به شناخت وخواص یکی از گیاهان دارویی به نام عناب می پردازیم.

عناب

عناب با نام علمی  zizyphus متعلق به خانواده عناب (Rhamnaceae) است.درخت عناب شبیه درخت سنجد است و در نواحی کوهستانی برخی از مناطق ایران مانند خراسان یافت می شود. درخت عناب مانند سنجد مقاوم به خشکی و کم آبی است واصولا به طور طبیعی رشد می نماید.اسامی عمومی دیگر این درخت شیلان ،شیلانک ، طبرخون و... است. قسمت مورد استفاده گیاه میوه آن است .

مهمترین موارد موثره دارویی :موسیلاژ ، قند ، ویتامین C، املاح ، پروتئین ، اسید های مختلف

خواص دارویی: پایین آورنده فشار خون ، مغذی ،نرم کننده ملین ، آرام و صاف کننده خون .

موارد استعمال در پزشکی سنتی : به عنوان نرم کننده دستگاه تنفسی ،تصفیه کننده خون ، آرامش بخش و در درمان انواع زکامها به کار می رود.

مقدار و دستور مصرف : 5-40 دانه اعناب به شکل جوشانده تنها یا همراه با داروهای دیگر.
عناب در اشخاص سرد مزاج، تولید گاز و نفخ می كند. این گونه اشخاص باید عناب را با مویز بخورند

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 مهر 1389    | توسط:    |    |
نظرات()